Formularz doboru pompy ciepła

Opublikowano:

Imię i nazwisko 
Telefon 
Adres e-mail 
Lokalizacja inwestycji 
Termin planowanej realizacji 


Rodzaj budynku:
nowy budynek
modernizacja, rok budynku:
dom piętrowy (poddasze użytkowe)
dom piętrowy (pełne piętro)
dom parterowy

Dane charakterystyczne dla budynku:
1. Całkowita powierzchnia grzewcza (bez garażu)[m2] 
2. Powierzchnia grzewcza garażu[m2] 
3. Liczba mieszkańców do c.w.u. 

Standard wykonania:

Rodzaj ogrzewania:
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C
Grzejniki płytowe 45/35°C
Grzejniki płytowe 55/45°C
Układ mieszany: grzejniki (55/45°C)%
                             og. podłogowe (35/38°C)%

Izolacja ścian: cm, λ= 
Materiał: 

Izolacja dachu: cm, λ= 
Materiał: 

Okna:
dwuszybowe
trzyszybowe
inne:

Duże okna w salonie:
tak
nie

Sumaryczna powierzchnia okien salonu: m2

Uwagi: 

RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub SMS przez Administratora danych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep instalacje24h.pl z siedzibą w Brodnicy 87-300, ul. Batalionów Chłopskich 24.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków
  • podmioty obsługujące nas na nasze zlecenie (np. w zakresie obsługi IT)

3. Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

  • dane dla celów marketingowych - do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe